تماس با ما

ADDRESS                                           Tel:  514 677 6020

1375 Rue Poirier                                 Email: upcipersia@gmail.com
(Corner O’Brien)                                                         
Saint-Laurent, QC
H4L 5K7


برای وارد شدن به راه‌های ارتباطی‌ کلیسا از طریق اینترنت لطفا روی تصویر کلیک فرمائید 

 

 

 

12gf                                                            dfgdddderewe